Agenda

Wandelingen door buurten van werelderfgoedstad Amsterdam

Wandeling door de Jordaan
Zondag 17 september, 11-13 uur
Start: Westermarkt
Deze buurt werd vanaf het begin in 1613 ook wel het Nieuwe Werck genoemd. In deze buurt vestigden zich vooral ambachtslieden en andere kleine middenstanders. Er lagen parallel aan elkaar gelegen elf grachten, waarvan er zes in de 19e eeuw zijn gedempt. Het best bewaard gebleven van de Jordaan is eigenlijk de bijzondere stedenbouwkundige structuur, het vasthouden aan de loop van de weren, sloten en voetpaden, die er vóór 1613 lagen.

Wandeling door de Weteringbuurt
Zondag 24 september, 11-13 uur
Start: Amstelkerk, Amstelveld 10
De kern van de Weteringbuurt zijn de vijf blokken die in 1670-1672 gebouwd zijn in opdracht van de regenten van het Burgerweeshuis, de Gasthuizen en het Leprozenhuis. Binnen twee jaar verschenen er 211 huizen in het zogenaamde “Noortsche Bosch’, aanvankelijk alleen te verhuren aan wevers, spinners en andere textielwerkers en in de hoekhuizen: winkeliers.

Wandeling door de Haarlemmerbuurt
Zondag 1 oktober, 11-13 uur
Start: Haarlemmerpoort, Haarlemmerplein
De Haarlemmerbuurt in oud-Amsterdam wordt min of meer in tweeën gedeeld door de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk. Het verlengde van deze straten is de Haarlemmerweg. De Haarlemmerstraat dateert uit 1593; de Haarlemmerdijk is uit 1613. De straat wordt ook nu nog gekenmerkt door een groot aantal monumentale winkelpanden. Er staan zowaar enige Jugendstilpanden tussen. Straat en dijk floreren nog steeds als winkelgebied. We zullen ook een ogenblik stil staan op het Haarlemmerplein.

Wandeling langs de Gouden Bocht
Zondag 8 oktober, 11-13 uur
Start: Koningsplein, hoek Herengracht
Op deze wandeling gaan we naar de Amsterdamse Herengracht, die 536 huizen telt. Ongeveer 85% van deze huizenpracht valt onder monumentenzorg. Aan de grotendeels 17e-eeuwse gracht zijn dat vooral 18e–eeuwse koopmanshuizen. We kijken vooral naar de buurt tussen Leidse- en Reguliersgracht, de zogenaamde Gouden Bocht. Op dit voornaamste deel van de grachtengordel staan hoofdzakelijk dubbele huizen, die ook inwendig de moeite waard zijn.

Wandeling door de Negen Straatjes
Zondag 15 oktober, 11-13 uur
Start: Spui, onder de platanen
De Negen Straatjes zijn de Ree-, Harten-, Beren-, Wolven-, Oude Spiegel-, Run- en Huidenstraat. De Gasthuismolen-steeg en Wijde Heisteeg horen er ook bij. De straatjes verbinden de vier hoofdgrachten met elkaar. Het merendeel van de straatjes dateert in eerste aanleg uit het begin van de 17e eeuw. Er zijn hoofdzakelijk kleine, monumentale winkelhuisjes terug te vinden. Meer dan 400 jaar later zijn het nog steeds winkelstraatjes.

Wandeling over de Westelijke Eilanden
Zondag 22 oktober, 11-13 uur
Start: bij de Waag op de Nieuwmarkt
De drie kunstmatige eilanden in het westen van de oude stad zijn altijd een onderdeel geweest van de wereldberoemde grachtengordel uit 1613. De ruimtelijke structuur van deze eilanden is goed bewaard gebleven. Het is een buurt geweest van scheepswerven, pakhuizen en teertuinen. Dit ‘dorp in de stad’ wordt vandaag de dag bewoond door o.a. spraakmakende kunstenaars, die op de bres hebben gestaan om het Prinsen-, het Bickers- en het Realeneiland in zijn historische gedaante te behouden.

Wandeling door de Nieuwmarktbuurt
Zondag 29 oktober, 11-13 uur
Start: bij de Waag op de Nieuwmarkt
Het centrale gebouw van deze buurt is de oude stadspoort, de Waag uit 1488. Op dit plein – zaterdag is er een markt – komen negen straten uit in de vorm van een waaier.Waar nu vooral gewoond wordt in de Nieuwmarktbuurt, was vroeger veel bedrijvigheid in kleine fabriekjes, pakhuizen en winkeltjes. In de jaren ’70 werd dwars door de buurt de tunnel voor de metro naar de Bijlmer aangelegd. Tegenwoordig is het één van de meest geliefde buurten van Amsterdam.

Wandeling door de Plantage
Zondag 5 november, 11-13 uur
Start: bij de Portugese Synagoge op het J. D. Meijerplein
Bij de vierde vergroting van de stad - zo rond 1665 - komt de Plantage in beeld. Deze buurt wordt aan vier kanten omringd door water. Op het noorden is dat de Nieuwe Herengracht, in het oosten is dat het Entrepotdok en in het westen en in het zuiden de Plantage Muidergracht. Het was ooit een groene long in de stad. Het was een lustoord voor de stedeling. Misschien was het ook wel de voorloper van de hedendaagse volkstuintjes…